DAGS FÖR FÖNSTERPUTS.  BESTÄLL INNAN 31 MARS OCH FÅ 20 % RABATT FÖR  UTFÖRT ARBETE INNAN 30 APRIL, BOKA VIA HEMSIDAN klicka här

Vår Kvalitets- och Miljöpolicy

 

Städkompetens AB ska:

 

  • Sträva efter att ständigt förbättra vårt sätt att leverera miljöanpassade tjänster av hög kvalitet som möter eller överträffar kundens förväntningar

 

  • Se till att vår företagsledning och våra anställda är medvetna om denna KMA-policy och att de vet hur de direkt bidrar till att nå våra utsatta mål, men även de kvalitets – och miljömässiga konsekvenser om vi misslyckas

 

  • Engagera sig i och bidra till att våra anställda trivs, att vi alla är medvetna om företagets arbetsmiljöarbete och att alla får den utbildning de behöver för att utvecklas som en kvalitets- och miljömedveten medarbetare

 

  • Driva verksamheten i enlighet med den senaste versionen av ISO – 9001, ISO – 14001 och gällande svensk lagstiftning

 

Leave